Circular salida 5º y 6º primaria “Plana de la Font d’En Carròs”